BİLGİ VE TALEP FORMU

Detaylı bilgi almak için formu doldurun, biz sizi arayalım.

Geropital sağlam temelli yaklaşımlarla yapılandırılmış, etik değerlere bağlı ulusal ve uluslararası  akreditasyon ve standardizasyon gereklilikleri doğrultusunda tasarlanmıştır. Hasta memnuniyeti Geropital için en önemli önceliklerden biridir. Müşteri odaklı yaklaşımımızla, hastalarımızın memnuniyetini artırmak için çeşitli kalite göstergelerini kullanırız.

Aşağıda, Geropital'deki hasta memnuniyetini değerlendirmek için kullandığımız 11 kalite göstergesini paylaşıyoruz:

Genel Memnuniyet

Hastalarımızın Geropital hizmetlerinden genel olarak ne kadar memnun kaldıklarını ölçeriz. Bu gösterge, sunduğumuz sağlık hizmetlerinin tatmin edici olup olmadığını değerlendirmemizi sağlar.

Tavsiye Edilme

Hastalarımızın Geropital'i başkalarına tavsiye edip etmeyeceklerini ölçeriz. Bu gösterge, memnuniyet düzeyinin yanı sıra güvenilirlik ve kalite algısını da yansıtır.

Hemşire İletişimi

Hastalarımızın hemşirelerle iletişimlerinden ne kadar memnun olduklarını değerlendiririz. İletişim becerileri, anlayış ve empati gibi faktörleri içeren hasta-hemşire etkileşimi önemli bir değerlendirme kriteridir.

Hekim İletişimi

Hastalarımızın doktorlarla iletişimlerinden ne kadar memnun olduklarını ölçeriz. Hekimlerin açıklama yapma yetenekleri, hastaları bilgilendirme ve soruları yanıtlama şekilleri gibi faktörler bu göstergenin değerlendirilmesinde önemlidir.

Çalışanların Hemen Yardım Etmesi

Hastalarımızın ihtiyaçları olduğunda çalışanların ne kadar hızlı yanıt verdiğini değerlendiririz. Acil durumlarda veya yardıma ihtiyaç duydukları herhangi bir durumda çalışanların duyarlılığı ve çözüm odaklı yaklaşımı önemli bir göstergedir.

Kullanılan İlaç ile İlgili Bilgilendirme

Hastalarımıza verilen ilaçlarla ilgili olarak ne kadar iyi bilgilendirildiklerini değerlendiririz. Dozaj, yan etkiler ve kullanım talimatları gibi önemli bilgilerin hastalara açık ve anlaşılır bir şekilde iletilmesi göstergeye olumlu etki eder.

Genel Temizlik

Hastalarımızın Geropital'deki temizlik düzeyinden ne kadar memnun olduklarını değerlendiririz. Temizlik standartlarına uyum, hijyen önlemleri ve tesisin genel temizlik kalitesi bu göstergenin ölçülmesinde dikkate alınır.

Sessizlik

Hastalarımızın Geropital'deki sessizlik düzeyinden ne kadar memnun olduklarını ölçeriz. Rahat bir ortamda dinlenme ve iyileşme sürecinin desteklenmesi önemli bir kalite göstergesidir.

Taburculuk Sonrasında İhtiyaç Halinde Nasıl Yardım Alınacağı ile İlgili Bilgilendirme

Hastalarımızın taburculuk sonrası süreçte nasıl yardım alacaklarını ne kadar iyi bildiklerini değerlendiririz. İhtiyaç duyduklarında destek alabilecekleri kaynaklara erişim ve bu bilgilerin hastalara iletilmesi önemli bir göstergedir.

Taburculuk Sonrası Olası Belirtiler ve Problemler ile İlgili Bilgilendirme

Hastalarımızın taburcu olduktan sonra karşılaşabilecekleri olası belirtiler ve problemler hakkında ne kadar iyi bilgilendirildiklerini ölçeriz. Bu, hastaların taburcu olduktan sonra sağlık durumlarını takip etmeleri ve gerektiğinde yardım almaları için önemli bir bilgilendirme sürecidir.

Hasta memnuniyeti Geropital için büyük önem taşır ve bu kalite göstergeleri, sağlık hizmetlerimizin iyileştirilmesi ve hastalarımızın ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanması için sürekli olarak izlenir ve değerlendirilir.